Informacje o serwerze
Status
Online
MOTD A Minecraft Server
Adres połączenia kibelcraft.pl
Graczy online 0/20
Wersja Minecraft 1.18.2
Diaxy
416