Informacje o serwerze
Status
Online
MOTD GmMc.pl | 1.17.1 | Start piatek 15:00 1|
Adres połączenia GmMc.pl
Graczy online 0/100
Wersja Minecraft 1.8.x - 1.18.x
Diaxy
87